top of page

Breastmilk is the best for babies up to 2 years of age and beyond. 
Important Notice: There is no substitute for breastmilk.

 
Ang gatas ng ina ang pinakamabuti para sa bata hanggang 2 taon o higit pa. 
Mahalagang paalala: Walang anumang gatas na pwedeng ipalit sa gatas ng ina.

Lactum 0-6 Months Plain

SKU: 041708
₱0.00Presyo
    bottom of page